ساخت آزمـون در ۳ مرحله

۱. انتخاب کتاب و بخش‌ها

ابتدا کتاب و بخش‌های مورد نظر برای آزمون را انتخاب کنید. با این کار مشخص کنید که می‌خواهید از کدام کتاب و از کدام بخش‌های آن آزمون بگیرید.

مرحله ۱

۲. انتخاب سؤالات

از لیست سؤالات موجود در بانک سؤالات نرم‌افزار، آنهایی را که می‌خواهید در آزمون استفاده کنید، به راحتی و با کلیک بر روی آنها انتخاب کنید.
یا با استفاده از گزینه‌ی «انتخاب تصادفی» تعدادی از سؤالات را انتخاب کنید.

مرحله ۲

۳. تغییرات دلخواه، ذخـیره یا چاپ

آزمون آماده است:)
در این مرحله می‌توانید تمام قسمتهای آزمون از جمله متن سؤالات، ردیف، سربرگ و ... را هر طور که مایل بودید تغییر دهید. سپس آزمون را در یک فایل، ذخـیره و یا آن را چاپ کنید.

مرحله ۳